මෙම මිල සහ විශිෂ්ට පිරිවිතරයන් සහිත Oppo A92 ලැයිස්තුගත කිරීම ඉක්මනින් වෙළඳපොළට පිවිසෙනු ඇත

චීනයේ ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදක Oppo මීට කලකට පෙර Oppo A52 සහ Oppo A72 ස්මාර්ට්ෆෝන් හඳුන්වා දුන්නේ…

OPPO විසින් හඳුන්වා දෙන ලාභම ලාභ OPPO A12e

OPPO පිළිබඳ ඊයේ ප්‍රවෘත්තියක් පළ වූ අතර එහි සන්නාමයේ ‘A Series’ හි නව ස්මාර්ට්ෆෝන් දෙකක් අනාවරණය…

OPPO වලින් ස්මාර්ට් TV එකක්

OPPO මෑතකදී OPPO Find X2 සහ Find X2 Pro ස්මාර්ට්ෆෝන් හඳුන්වා දී ඇති අතර එහි ‘Find…