ගූගල් පික්සෙල් 4a ක්වාල්කොම් ස්නැප්ඩ්‍රැගන් 730 සමග පැමිණේ

ගූගල් පික්සෙල් 3a සහ පික්සෙල් 3a XL 2019 මැද භාගයේදී දියත් කරන ලද අතර ඒවායේ කැමරා…

Xiaomi උප සන්නාමය වන Poco 120Hz ඩිස්ප්ලේ සහිත ලාභදායී දුරකථනය හඳුන්වා දෙයි

Xiaomi සතු දුරකථන සන්නාමයක් වන Poco සිය පළමු ජංගම දුරකථනය වන Pocophone F1 හඳුන්වා දී මාස…

ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කලින් පරිගණක වයිරස් හඳුනගමුද?

අපි ඉස්සර වගේ නෙවෙයි අපේ පරිගණක යන්ත්‍ර වල ආරක්ෂාව ගැන හරියට හොයලා බලනවා. ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ්…

ඉක්මනට ටොරන්ට් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගමුද ?

දැන් ටොරන්ට් හොයනවා කියන එක ඉස්සර වගේ නෙවෙයි අමාරු වැඩක්. ඉතින් හොද කොපි එකක් හොයා ගත්තත්…