ඉස්සරහට එන්න තියෙන Nokia 9 PureView

Nokia 9 PureView විවිද විදිකට Nokia සමගන ඉදිරියට එන්න බලලා බැරිම තැන ගහන අන්තිම තුරුම්පුව කියලා කිව්වොත් හරිඋඅටම හරි.මොකද Nokia සමාගම වෙලඳපොලට ඉදිරිපත් කල කිසිම දුරකතනයක් ජනප්‍රියත්වයට පත් උනේ නම් නෑ. ගොඩක් Nokia රසිකයින් දුරකතන අරන් ඒ දුරකතන stuck වෙලා අයින් කරන්න උන අවස්ථා බොහොමයක් අපිට අහන්න ලැබුනා., මෙන්න මේ පසුබෑම් නවත්වන්න සමගම මේ Nokia 9 PureView දුරකතනය වෙලඳපොලට එක් කිරීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නවා. මෙහි ස්නැප්ඩ්‍රැගන් 865 චිප්සෙට් එකක් ඇතුළත් කරන බවට වාර්තා වන අතර එය ලඟදීම වෙලඳපොලට නිකිත් කිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙනවා.

දැන්, Nokia 9.2 PureView හී දැනට ලැබුන වාර්තා වාට අනුව HMD සැහැල්ලු කැමරා තාක්‍ෂණය අතහැර දමා වඩාත් සාම්ප්‍රදායික ප්‍රවේශයක් තෝරා ගනු ඇත, නමුත් මෙහි අපේක්ෂා කළ යුතු දේ පිළිබඳ කිසිදු විස්තරයක් අපිට ලැබී නැත.

මිල ගණන් වලට අනුව, නව Nokia 9.2 PureView මිල අඩු මිලක් ඩොලර් 660/600 ක් පමණ වන අතර එය Nokia 8 බොහෝ සමානකමක් දක්වනු ඇතයි වාර්තා වේ. කැමරාව 32Mp හෝ 48 Mpකැමරාවක් තිබෙන බවට වාර්තා වේ.